Inspreken

Gezamenlijk in verkorte vorm de opdracht 'Ich bin der Meinung, dass...' uitvoeren.

Taalcombinatie/land zelf bepalen

  

 

Inlogprocedure

Inlognaam: zie brief college van bestuur

Wachtwoord: let op verschil kleine letters/hoofdletters/getallen

Log on to:  FSW

 

Aanvinken: Always trust...

Klikken op: RUN

 

Inpluggen

Bij opname het groene stekkertje eruithalen in verband met talkback. Voor het afluisteren kan het stekkertje er dan weer in.

 

Voicemailboard om in te spreken

 

Opdracht